Co je programování

Je to vyřešení úkolu pomocí programu.

Co je program

Program je seznam příkazů (instrukcí).

Jaké známe příklady programu

 • Úvod hodiny ve škole (posaďte se, vezměte si učebnici, otevřete ji na stránce 15 a udělejte cvičení 2)
 • Program pračky (předpírka, praní, máchání, ždímání)
 • Program kina, divadla
 • Televizní program

Počítačový program

Dělá to samé, jen se omezuje na PC.

Program se píše v programovacím jazyku, který je potřeba se naučit. Je to jako učení cizího jazyka.

Opakované spouštění programu by mělo mít vždy stejný výsledek za předpokladu?, že jsou stejné výchozí podmínky.

Každý jazyk má své příkazy, které zná, ale logika programování je všude stejná (opakování, podmínky, atd).

Některé příkazy dělají vždy to samé, jiné se dají přizpůsobovat pomocí parametrů:

 • sedněte si
 • otevřete si učebnici na straně 15 (příkaz je otevřít učebnici, stránka je parametr příkazu).

Programovací jazyk Karel

Najdete ho online na stránce http://karel.oldium.net/

Okno Karla má 3 části:

 • Město – tady Karel chodí a vykonává zadané příkazy
 • Slovník příkazů a programů – tady se ukládají a spouští programy pro Karla
  • Programy lez spustit zelenou šipkou
  • Na začátku musí být město vyčištěno a Karel doma
 • Žluté pole – tady se tvoří a upravují příkazy
  • Program se vytváří takhle:

Název programu
  Příkazy
Konec

 • Program se ukládá pomocí zelené ikony knihy (Ulož příkaz)

Načtení slovníku programů Karla

Abychom nemuseli vždy psát programy od začátku, umí Karel uložit aktuální slovník a poté jej znovu načíst. Slovník se ukládá jako textový řetězec začínající slovem "Karel" a končící slovem "KONEC".

Načtení slovníku je možné kliknutím na ikonku načtení slovníku (obrázek šluté složky se šipkou) a vložení textu slovníku. Vložení je nutné potvrdit.

Na konci každé hodiny vložím text slovníku s příkazy, které jsme ten den vytvořili.

 

Programování - základy

V programu můžeme používat již vytvořené programy tak, že napíšeme jejich jméno, jako u základních příkazů.

Vytvoříme si tři nové příkazy

 
Vpravo-vbok

VPRAVO-VBOK
  VLEVO-VBOK
  VLEVO-VBOK
  VLEVO-VBOK
KONEC

 
Celem-vzad

CELEM-VZAD
  VLEVO-VBOK
  VLEVO-VBOK
KONEC

 
Krok-zpet

KROK-ZPET
  CELEM-VZAD
  KROK
  CELEM-VZAD
KONEC

Rekurze

Programy mohou volat i samy sebe tím, že se v programu zopakuje název programu.

 

 • Napišme program MARATON, který doběhne k protější zdi a narazí do ní. Použijte příkaz KROK pouze jednou.

MARATON
  KROK
  MARATON
KONEC

Podmínky

Karel umí poznat:

 • Jestli je před ním zeď (ZEĎ)
 • Jestli je na políčku kde stojí značka (ZNAČKA)
 • Jestli je doma (DOMOV)
 • Na kterou stranu se dívá (SEVER, ZÁPAD, JIH, VÝCHOD)

Podmínky se zapisují takto:

KDYŽ JE ZNAČKA
  ZVEDNI
KONEC

Případně pokud má udělat i něco jiného pak je zápis:

KDYŽ JE ZNAČKA
  ZVEDNI
KONEC, JINAK
  POLOŽ
KONEC

 

 • Napišme program OPATRNY-KROK, který udělá krok, pouze pokud před Karlem není zeď.

OPATRNY-KROK
  KDYŽ NENI ZEĎ
    KROK
  KONEC
KONEC

Slovník s příklady z hodiny pro načtení do Karla:

Karel1.0%0AP%0A14%0AVPRAVO-VBOK%097%2C7%2C7%2C1%0ACELEM-VZAD%097%2C7%2C1%0AKROK-ZPET%0911%2C6%2C11%2C1%0AOPATRNY-KROK%092%20-1%2C6%2C1%2C1%0AMARATON%0913%2C14%2C1%0AKONEC

Jak našíst slovník příkazů?


Podmínka s možností

V případě obyčejné podmínky se příkazy vykonávají pokud podmínka platí, ale můžeme chtít aby se vykonali jiné příkazy, pokud podmínka neplatí. V takovém případě podmínku "KDYŽ - KONEC" doplníme o ", JINAK - KONEC"

 

 • Napišme program ZKUS-JIT, který udělá KROK, pokud před ním není zeď, jinak se se vrátí o krok zpět.

ZKUS-JIT
  KDYŽ NENÍ ZEĎ
    KROK
  KONEC, JINAK
    KROK-ZPET
  KONEC
KONEC

 

 • Napišme program VYMEN, který zjistí jestli je na Karlově políčku značka. Pokud ano, zvedne ji, pokud ne, položí ji.

VYMEN
  KDYŽ JE ZNAČKA
    ZVEDNI
  KONEC, JINAK
    POLOŽ
  KONEC
KONEC

Podmínka s rekurzí

 

 • Jednoduchou úpravou programu nechte Karla sebrat všechny značky a položit pouze jednu.
  Využívá se takzvané rekurze (viz dříve), kdy program volá opakovaně sám sebe.

NECH-JEDNU
   KDYŽ JE ZNAČKA
    ZVEDNI
    NECH-JEDNU
  KONEC, JINAK
    POLOŽ
  KONEC
KONEC

 

 • Vytvoříme si program NA-VYCHOD, který zjistí, kam se Karel dívá a vždy ho otočí tak, aby se díval na východ (doprava).

NA-VYCHOD
   KDYŽ NENÍ VÝCHOD
    VLEVO-VBOK
    NA-VYCHOD
  KONEC
KONEC

Slovník s příklady z hodiny pro načtení do Karla:

Karel1.0%0AP%0A18%0AVPRAVO-VBOK%097%2C7%2C7%2C1%0ACELEM-VZAD%097%2C7%2C1%0AKROK-ZPET%0911%2C6%2C11%2C1%0AOPATRNY-KROK%092%20-1%2C6%2C1%2C1%0AMARATON%0913%2C14%2C1%0AZKUS-JIT%092%20-1%2C6%2C0%2C12%2C1%2C1%0AVYMEN%092%202%2C9%2C0%2C8%2C1%2C1%0ANECH-JEDNU%092%202%2C9%2C17%2C0%2C8%2C1%2C1%0ANA-VYCHOD%092%20-4%2C7%2C18%2C1%2C1%0AKONEC

Jak našíst slovník příkazů?

 

Bludiště

Po hodině jsme s některými probírali, jak složité by bylo napsat program, pomocí kterého Karel projde celé bludiště ze zdí a zastaví se na konci doma.
Složité ti není a stačí na to jen příkazy, které už známe. Slovník s příkazem bludiště přikládám:

Karel1.0%0AP%0A19%0AVPRAVO-VBOK%097%2C7%2C7%2C1%0ACELEM-VZAD%097%2C7%2C1%0AKROK-ZPET%0911%2C6%2C11%2C1%0AOPATRNY-KROK%092%20-1%2C6%2C1%2C1%0AMARATON%0913%2C14%2C1%0AZKUS-JIT%092%20-1%2C6%2C0%2C12%2C1%2C1%0AVYMEN%092%202%2C9%2C0%2C8%2C1%2C1%0ANECH-JEDNU%092%202%2C9%2C17%2C0%2C8%2C1%2C1%0ANA-VYCHOD%092%20-4%2C7%2C18%2C1%2C1%0ABLUDISTE%092%20-1%2C6%2C10%2C2%20-3%2C19%2C0%2C18%2C1%2C0%2C7%2C2%20-3%2C19%2C0%2C18%2C1%2C1%2C1%0AKONEC


 • Napišme program HRAD, který 1x obejde celé město, na každé políčko umístí 1 značky a do rohů jich umístí 5.

STRANA
  KDYŽ NENÍ ZEĎ
    KROK
    POLOŽ
    STRANA
  KONEC, JINAK
    POLOŽ
    POLOŽ
    POLOŽ
    POLOŽ
    POLOŽ
    VLEVO-VBOK
  KONEC
KONEC

HRAD
  STRANA
  KDYŽ NENÍ DOMOV
    HRAD
  KONEC
KONEC

 

 • Napišme program HRAD2 se zadáním jako předchozí, ale bez podprogramů, jen ze základních příkazů.

HRAD2
  KDYŽ NENÍ ZEĎ
    POLOŽ
    KROK
    HRAD2
  KONEC, JINAK
    VLEVO-VBOK
    POLOŽ
    POLOŽ
    POLOŽ
    POLOŽ
    POLOŽ
    KDYŽ NENÍ DOMOV
      HRAD2
    KONEC
  KONEC
KONEC

 

 • Napišme program PROJDI, který projde jednou mezerou ve zdi do pravého horního rohu. Program rozdělíme na dva podprogramy – KE-ZDI a SKRZ-ZED

KE-ZDI
  KDYŽ NENÍ ZEĎ
    KROK
    KE-ZDI
  KONEC
KONEC

SKRZ-ZED
  KDYŽ JE ZEĎ
    VLEVO-VBOK
    KROK
    VPRAVO-VBOK
    SKRZ-ZED
  KONEC, JINAK
    KROK
  KONEC
KONEC

PROJDI
  KE-ZDI
  SKRZ-ZED
  KE-ZDI
  VLEVO-VBOK
  KE-ZDI
KONEC

 

Slovník s příklady z hodiny pro načtení do Karla:

Karel1.0%0AP%0A25%0AVPRAVO-VBOK%097%2C7%2C7%2C1%0ACELEM-VZAD%097%2C7%2C1%0AKROK-ZPET%0911%2C6%2C11%2C1%0AOPATRNY-KROK%092%20-1%2C6%2C1%2C1%0AMARATON%0913%2C14%2C1%0AZKUS-JIT%092%20-1%2C6%2C0%2C12%2C1%2C1%0AVYMEN%092%202%2C9%2C0%2C8%2C1%2C1%0ANECH-JEDNU%092%202%2C9%2C17%2C0%2C8%2C1%2C1%0ANA-VYCHOD%092%20-4%2C7%2C18%2C1%2C1%0ABLUDISTE%092%20-1%2C6%2C10%2C2%20-3%2C19%2C0%2C18%2C1%2C0%2C7%2C2%20-3%2C19%2C0%2C18%2C1%2C1%2C1%0AHRAD2%092%20-1%2C8%2C6%2C20%2C0%2C7%2C8%2C8%2C8%2C8%2C8%2C2%20-3%2C20%2C1%2C1%2C1%0ASTRANA%092%20-1%2C6%2C8%2C21%2C0%2C8%2C8%2C8%2C8%2C8%2C7%2C1%2C1%0AHRAD%0921%2C2%20-3%2C22%2C1%2C1%0AKE-ZDI%092%20-1%2C6%2C23%2C1%2C1%0ASKRZ-ZED%092%201%2C7%2C6%2C10%2C24%2C0%2C6%2C1%2C1%0APROJDI%0923%2C24%2C23%2C7%2C23%2C1%0AKONEC

Jak našíst slovník příkazů?


 

Cyklus

Cyklus provádí příkaz, nebo řadu příkazů dokud není ukončen.

Díky cyklu je možné přestat používat rekurze – opakované volání programu z vlastního kódu.

Rozlišujeme dva typy cyklu:

 • S udaným počtem opakování
 • Opakování dokud není splněna podmínka

 

Cyklus s počtem opakování

Zapisuje se takto:

OPAKUJ počet–KRÁT
   příkazy
KONEC

 

 • Vytvořme program PODLAHA, který od místa, kde KAREL stojí, položí na 5 polí za sebe 1 značku.

PODLAHA
  OPAKUJ 5-KRÁT
    POLOŽ
    KROK
  KONEC
KONEC

Cyklus může obsahovat ve svém kódu další cyklus.

 

 • Vytvořme program PLOT, který nakreslí ze značek plot o velikosti 5x5 pole

PLOT
  OPAKUJ 4-KRÁT
    OPAKUJ 5-KRÁT
      POLOŽ
      KROK
    KONEC
    VLEVO-VBOK
  KONEC
KONEC

 

 • Napište program HRAD3 který nakreslí hrad jako v předchozím případě, ale nevyužije se rekurze, ale opakování

HRAD3
  OPAKUJ 4-KRÁT
    OPAKUJ 9-KRÁT
      KROK
      POLOŽ
    KONEC
    OPAKUJ 4-KRÁT
      POLOŽ
    KONEC
    VLEVO-VBOK
  KONEC
KONEC

Slovník s příklady z hodiny pro načtení do Karla:

Karel1.0%0AP%0A29%0AVPRAVO-VBOK%097%2C7%2C7%2C1%0ACELEM-VZAD%097%2C7%2C1%0AKROK-ZPET%0911%2C6%2C11%2C1%0AOPATRNY-KROK%092%20-1%2C6%2C1%2C1%0AMARATON%0913%2C14%2C1%0AZKUS-JIT%092%20-1%2C6%2C0%2C12%2C1%2C1%0AVYMEN%092%202%2C9%2C0%2C8%2C1%2C1%0ANECH-JEDNU%092%202%2C9%2C17%2C0%2C8%2C1%2C1%0ANA-VYCHOD%092%20-4%2C7%2C18%2C1%2C1%0ABLUDISTE%092%20-1%2C6%2C10%2C2%20-3%2C19%2C0%2C18%2C1%2C0%2C7%2C2%20-3%2C19%2C0%2C18%2C1%2C1%2C1%0AHRAD2%092%20-1%2C8%2C6%2C20%2C0%2C7%2C8%2C8%2C8%2C8%2C8%2C2%20-3%2C20%2C1%2C1%2C1%0ASTRANA%092%20-1%2C6%2C8%2C21%2C0%2C8%2C8%2C8%2C8%2C8%2C7%2C1%2C1%0AHRAD%0921%2C2%20-3%2C22%2C1%2C1%0AKE-ZDI%092%20-1%2C6%2C23%2C1%2C1%0ASKRZ-ZED%092%201%2C7%2C6%2C10%2C24%2C0%2C6%2C1%2C1%0APROJDI%0923%2C24%2C23%2C7%2C23%2C1%0AZNA%u010CKA%091%0APLOT%094%204%2C28%2C7%2C1%2C1%0APODLAHA%094%205%2C8%2C6%2C1%2C1%0AHRAD3%094%204%2C4%209%2C6%2C8%2C1%2C4%204%2C8%2C1%2C7%2C1%2C1%0AKONEC

Jak našíst slovník příkazů?


 

 

 • Napišme program KRIZ, který udělá velký kříž (5 značek na každém políčku) přez celé město z rohu do rohu.

POLOZ-5
  OPAKUJ 5-KRÁT
    POLOŽ
  KONEC
KONEC

 

UHLOPRICKA
  OPAKUJ 9-KRÁT
    POLOZ-5
    KROK
    VLEVO-VBOK
    KROK
    VPRAVO-VBOK
  KONEC
  POLOZ-5
KONEC

 

KRIZ
  UHLOPRICKA
  VPRAVO-VBOK
  KE-ZDI
  CELEM-VZAD
  UHLOPRICKA
  CELEM-VZAD
  KE-ZDI
  VLEVO-VBOK
KONEC

 

 • Napište program VLAK, který vytvoří uprostřed města vodorovné koleje (2 řady nad sebou po 5 značkách) a bude po nich jezdit dole tam a nahoře zpět.

VLAK
  NAKRESLI-KOLEJE
  JEZDI-PO-KOLEJICH
KONEC

 

NAKRESLI-KOLEJE
  VLEVO-VBOK
  OPAKUJ 4-KRÁT
    KROK
  KONEC
  VPRAVO-VBOK
  KOLEJ
  VLEVO-VBOK
  KROK
  VLEVO-VBOK
  KOLEJ
  VLEVO-VBOK
  KROK
  VLEVO-VBOK
KONEC

 

KOLEJ
  OPAKUJ 9-KRÁT
    POLOZ-5
    KROK
  KONEC
  POLOZ-5
KONEC

 

JEZDI-PO-KOLEJICH
  OPAKUJ 9-KRÁT
    KROK
  KONEC
  VLEVO-VBOK
  KROK
  VLEVO-VBOK
  JEZDI-PO-KOLEJICH
KONEC

 

 

Slovník s příklady z hodiny pro načtení do Karla:

Karel1.0%0AP%0A38%0AVPRAVO-VBOK%097%2C7%2C7%2C1%0ACELEM-VZAD%097%2C7%2C1%0AKROK-ZPET%0911%2C6%2C11%2C1%0AOPATRNY-KROK%092%20-1%2C6%2C1%2C1%0AMARATON%0913%2C14%2C1%0AZKUS-JIT%092%20-1%2C6%2C0%2C12%2C1%2C1%0AVYMEN%092%202%2C9%2C0%2C8%2C1%2C1%0ANECH-JEDNU%092%202%2C9%2C17%2C0%2C8%2C1%2C1%0ANA-VYCHOD%092%20-4%2C7%2C18%2C1%2C1%0ABLUDISTE%092%20-1%2C6%2C10%2C2%20-3%2C19%2C0%2C18%2C1%2C0%2C7%2C2%20-3%2C19%2C0%2C18%2C1%2C1%2C1%0AHRAD2%092%20-1%2C8%2C6%2C20%2C0%2C7%2C8%2C8%2C8%2C8%2C8%2C2%20-3%2C20%2C1%2C1%2C1%0ASTRANA%092%20-1%2C6%2C8%2C21%2C0%2C8%2C8%2C8%2C8%2C8%2C7%2C1%2C1%0AHRAD%0921%2C2%20-3%2C22%2C1%2C1%0AKE-ZDI%092%20-1%2C6%2C23%2C1%2C1%0ASKRZ-ZED%092%201%2C7%2C6%2C10%2C24%2C0%2C6%2C1%2C1%0APROJDI%0923%2C24%2C23%2C7%2C23%2C1%0AZNA%u010CKA%091%0APLOT%094%204%2C28%2C7%2C1%2C1%0APODLAHA%094%205%2C8%2C6%2C1%2C1%0AHRAD3%094%204%2C4%209%2C6%2C8%2C1%2C4%204%2C8%2C1%2C7%2C1%2C1%0AVLEV-VBOK%091%0AKROK-VPRAVO-VBOK%091%0AKRIZ%0934%2C10%2C4%209%2C6%2C1%2C11%2C34%2C11%2C4%209%2C6%2C1%2C7%2C1%0APOLOZ-5%094%205%2C8%2C1%2C1%0AUHLOPRICKA%094%209%2C33%2C6%2C7%2C6%2C10%2C1%2C33%2C1%0AKOLEJ%094%209%2C33%2C6%2C1%2C33%2C1%0ANAKRESLI-KOLEJE%097%2C4%204%2C6%2C1%2C10%2C35%2C7%2C6%2C7%2C35%2C7%2C6%2C7%2C1%0AJEZDI-PO-KOLEJICH%094%209%2C6%2C1%2C7%2C6%2C7%2C37%2C1%0AVLAK%0936%2C37%2C1%0AKONEC

Jak našíst slovník příkazů?


 

 

Cyklus s podmínkou

Cyklus s podmínkou se používá pro případy, kdy chceme, aby se opakování provádělo, dokud platí nějaká podmínka.

Zapisuje se:
DOKUD podmínka
  příkazy
KONEC

 

 • Upravte program KE-ZDI, aby používal cyklus dokud

KE-ZDI
  DOKUD NENÍ ZEĎ
    KROK
  KONEC
KONEC

 

 • Upravte program PROJDI tak, aby využíval cyklus DOKUD

SKRZ-ZED
  DOKUD JE ZEĎ
    VLEVO-VBOK
    KROK
    VPRAVO-VBOK
  KONEC
  KROK
KONEC

 

 • Napište program UKLID, který projde celé město a uklidí z něj všechny značky.

 ZVEDNI-POLE
  DOKUD JE ZNAČKA
    ZVEDNI
  KONEC
KONEC

UKLID-RADU
  DOKUD NENÍ ZEĎ
    ZVEDNI-POLE
    KROK
  KONEC
  ZVEDNI-POLE
  CELEM-VZAD
  KE-ZDI
  VPRAVO-VBOK
KONEC

UKLID
  DOKUD NENÍ JIH
    UKLID-RADU
    KDYŽ NENÍ ZEĎ
      KROK
      VPRAVO-VBOK
    KONEC, JINAK
      CELEM-VZAD
      KE-ZDI
    KONEC
  KONEC
  NA-VYCHOD
KONEC

 

Slovník s příklady z hodiny pro načtení do Karla: 

Karel1.0%0AP%0A39%0AVPRAVO-VBOK%097%2C7%2C7%2C1%0ACELEM-VZAD%097%2C7%2C1%0AKROK-ZPET%0911%2C6%2C11%2C1%0AOPATRNY-KROK%092%20-1%2C6%2C1%2C1%0AMARATON%0913%2C14%2C1%0AZKUS-JIT%092%20-1%2C6%2C0%2C12%2C1%2C1%0AVYMEN%092%202%2C9%2C0%2C8%2C1%2C1%0ANECH-JEDNU%092%202%2C9%2C17%2C0%2C8%2C1%2C1%0ANA-VYCHOD%092%20-4%2C7%2C18%2C1%2C1%0ABLUDISTE%092%20-1%2C6%2C10%2C2%20-3%2C19%2C0%2C18%2C1%2C0%2C7%2C2%20-3%2C19%2C0%2C18%2C1%2C1%2C1%0AHRAD2%092%20-1%2C8%2C6%2C20%2C0%2C7%2C8%2C8%2C8%2C8%2C8%2C2%20-3%2C20%2C1%2C1%2C1%0ASTRANA%092%20-1%2C6%2C8%2C21%2C0%2C8%2C8%2C8%2C8%2C8%2C7%2C1%2C1%0AHRAD%0921%2C2%20-3%2C22%2C1%2C1%0AKE-ZDI%093%20-1%2C6%2C1%2C1%0ASKRZ-ZED%093%201%2C7%2C6%2C10%2C1%2C6%2C1%0APROJDI%0923%2C24%2C23%2C7%2C23%2C1%0AZNA%u010CKA%091%0APLOT%094%204%2C28%2C7%2C1%2C1%0APODLAHA%094%205%2C8%2C6%2C1%2C1%0AHRAD3%094%204%2C4%209%2C6%2C8%2C1%2C4%204%2C8%2C1%2C7%2C1%2C1%0AKRIZ%0932%2C10%2C4%209%2C6%2C1%2C11%2C32%2C11%2C4%209%2C6%2C1%2C7%2C1%0APOLOZ-5%094%205%2C8%2C1%2C1%0AUHLOPRICKA%094%209%2C31%2C6%2C7%2C6%2C10%2C1%2C31%2C1%0AKOLEJ%094%209%2C31%2C6%2C1%2C31%2C1%0ANAKRESLI-KOLEJE%097%2C4%204%2C6%2C1%2C10%2C33%2C7%2C6%2C7%2C33%2C7%2C6%2C7%2C1%0AJEZDI-PO-KOLEJICH%094%209%2C6%2C1%2C7%2C6%2C7%2C35%2C1%0AVLAK%0934%2C35%2C1%0AUKLID%093%20-7%2C39%2C2%20-1%2C6%2C10%2C0%2C11%2C23%2C1%2C1%2C18%2C1%0AZVEDNI-POLE%093%202%2C9%2C1%2C1%0AUKLID-RADU%093%20-1%2C38%2C6%2C1%2C38%2C11%2C23%2C10%2C1%0AKONEC

Jak našíst slovník příkazů?


 

 

Příkazy po rekurzi

Když zavoláme rekurzi, program nemusí skončit, ale jakmile rekurzi vykoná, vrátí se zpět.

 

 • Napište program BALONEK, který dojde ke zdi, otočí se a vrátí se o stejný počet zpět

BALONEK
  KDYŽ JE ZEĎ
    CELEM-VZAD
  KONEC, JINAK
    KROK
    BALÓNEK
    KROK
  KONEC
KONEC

 

 • Napište program KORALKY, který vysbírá kuličky/značky na aktuálním místě a položí je před sebe na každé políčko jednu.

KORALKY
  KDYŽ JE ZNAČKA
    ZVEDNI
    KORALKY
    KROK
    POLOŽ
  KONEC
KONEC

 

 • Napište program STEHUJ, který posbírá značky na aktuálním políčku a přesune je na následující políčko

STEHUJ
  KDYŽ NENÍ ZNAČKA
    KROK
  KONEC, JINAK
    ZVEDNI
    STEHUJ
    POLOŽ
  KONEC
KONEC

 

Slovník s příklady z hodiny pro načtení do Karla:

Karel1.0%0AP%0A42%0AVPRAVO-VBOK%097%2C7%2C7%2C1%0ACELEM-VZAD%097%2C7%2C1%0AKROK-ZPET%0911%2C6%2C11%2C1%0AOPATRNY-KROK%092%20-1%2C6%2C1%2C1%0AMARATON%0913%2C14%2C1%0AZKUS-JIT%092%20-1%2C6%2C0%2C12%2C1%2C1%0AVYMEN%092%202%2C9%2C0%2C8%2C1%2C1%0ANECH-JEDNU%092%202%2C9%2C17%2C0%2C8%2C1%2C1%0ANA-VYCHOD%092%20-4%2C7%2C18%2C1%2C1%0ABLUDISTE%092%20-1%2C6%2C10%2C2%20-3%2C19%2C0%2C18%2C1%2C0%2C7%2C2%20-3%2C19%2C0%2C18%2C1%2C1%2C1%0AHRAD2%092%20-1%2C8%2C6%2C20%2C0%2C7%2C8%2C8%2C8%2C8%2C8%2C2%20-3%2C20%2C1%2C1%2C1%0ASTRANA%092%20-1%2C6%2C8%2C21%2C0%2C8%2C8%2C8%2C8%2C8%2C7%2C1%2C1%0AHRAD%0921%2C2%20-3%2C22%2C1%2C1%0AKE-ZDI%093%20-1%2C6%2C1%2C1%0ASKRZ-ZED%093%201%2C7%2C6%2C10%2C1%2C6%2C1%0APROJDI%0923%2C24%2C23%2C7%2C23%2C1%0AZNA%u010CKA%091%0APLOT%094%204%2C28%2C7%2C1%2C1%0APODLAHA%094%205%2C8%2C6%2C1%2C1%0AHRAD3%094%204%2C4%209%2C6%2C8%2C1%2C4%204%2C8%2C1%2C7%2C1%2C1%0AKRIZ%0932%2C10%2C4%209%2C6%2C1%2C11%2C32%2C11%2C4%209%2C6%2C1%2C7%2C1%0APOLOZ-5%094%205%2C8%2C1%2C1%0AUHLOPRICKA%094%209%2C31%2C6%2C7%2C6%2C10%2C1%2C31%2C1%0AKOLEJ%094%209%2C31%2C6%2C1%2C31%2C1%0ANAKRESLI-KOLEJE%097%2C4%204%2C6%2C1%2C10%2C33%2C7%2C6%2C7%2C33%2C7%2C6%2C7%2C1%0AJEZDI-PO-KOLEJICH%094%209%2C6%2C1%2C7%2C6%2C7%2C35%2C1%0AVLAK%0934%2C35%2C1%0AUKLID%093%20-7%2C39%2C2%20-1%2C6%2C10%2C0%2C11%2C23%2C1%2C1%2C18%2C1%0AZVEDNI-POLE%093%202%2C9%2C1%2C1%0AUKLID-RADU%093%20-1%2C38%2C6%2C1%2C38%2C11%2C23%2C10%2C1%0ABAL%D3NEK%092%201%2C11%2C0%2C6%2C40%2C6%2C1%2C1%0AKORALKY%092%202%2C9%2C41%2C6%2C8%2C1%2C1%0ASTEHUJ%092%20-2%2C6%2C0%2C9%2C42%2C8%2C1%2C1%0AKONEC

Jak našíst slovník příkazů?