Webový portál Asociace dentálních hygienistek obsahuje velké množství funkčností, které pomáhají členům asociace komunikovat mezi sebou, s klienty i s vedením.

Portál obsahuje například správu kalendáře asociace, množství článků pro odbornou i laickou veřejnost, řazených přehledně v kategoriích a řadu dalších funkčností. Web poskytuje asociaci efektivní nástroje pro správu členů a komunikaci mezi nimi.

Chci také web