Web IC Tour slouží primárně pro vyhledávání a zobrazení zájezdů, které společnost IC Tour nabízí. Zájezdy se denně aktualizují na základě synchronizace XML dat partnerů.

Nezávazné objednávky, vytvořené na webu, se automaticky ukládají do CRM, kde s nimi zaměstnanci dále pracují a komunikují s cílovým klientem.

Součástí webu je řada automatických funkcí ulehčujících zaměstnancům IC Tour práci a zvyšují efektivitu.

Chci také web