S cestovní společností IC Travel Group spolupracujeme již od roku 2011. Během této doby jsme realizovali řadu webových stránek, aplikací a dlouhodobě spolupracujeme na správě a rozvoji celé soustavy online řešení.

Společnost IC Travel Group v rámci svých aktivit vyžaduje synchronizaci zájezdů s různými zdroji v různých formátech, synchronizaci faktur se zahraničním systémem, rozsáhlé newsletterové služby nebo CRM pro správu a řízení poptávek.

Chci také web